menu

Welkom op de website van de Commissie Corporate Governance !

CORPORATE GOVERNANCE, een permanent proces

Nieuws

12/10/15

De Commissie heeft meegewerkt aan een Europees onderzoek

De Commissie Corporate Governance heeft meegewerkt aan een grootschalig Europees onderzoek, onder …

18/06/15

Activiteitenverslag 2014 van de Commissie Corporate Governance is beschikbaar

Het jaarlijkse activiteitenverslag 2014 van de Commissie Corporate Governance omvat beknopt de …

01/02/15

Studie over transacties met verbonden partijen

Aan de hand van de jaarlijkse financiële verslagen 2013 van de Belgische genoteerde vennootschappen …

Persberichten

28/01/15

Naar een efficiëntere samenwerking tussen de controleactoren

Een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer zijn van essentieel belang …

27/01/15

De Belgische Corporate Governance Code 2009 als baken voor goed bestuur

Goed bestuur anno 2015 staat nog steeds hoog op de agenda, zowel in België als in Europa. In België …

04/12/13

Herman Daems geeft de fakkel door

Na een termijn van 5 jaar beschouwt Herman Daems de tijd rijp om de fakkel door te geven. Vanaf …