menu

Welkom op de website van de Commissie Corporate Governance !

CORPORATE GOVERNANCE, een permanent proces

Nieuws

17/05/16

Activiteitenverslag 2015 van de Commissie is beschikbaar

Het jaarlijkse activiteitenverslag 2015 van de Commissie Corporate Governance omvat beknopt de …

11/05/16

Bijlage bij de Vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain'

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de …

02/03/16

Toelichtingsnota over transacties met verbonden partijen

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie …

Persberichten

28/01/15

Naar een efficiëntere samenwerking tussen de controleactoren

Een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer zijn van essentieel belang …

27/01/15

De Belgische Corporate Governance Code 2009 als baken voor goed bestuur

Goed bestuur anno 2015 staat nog steeds hoog op de agenda, zowel in België als in Europa. In België …

04/12/13

Herman Daems geeft de fakkel door

Na een termijn van 5 jaar beschouwt Herman Daems de tijd rijp om de fakkel door te geven. Vanaf …