menu

Welkom op de website van de Commissie Corporate Governance !

CORPORATE GOVERNANCE, een permanent proces

Nieuws

26/04/17

Activiteitenverslag 2016 van de Commissie is beschikbaar

Het jaarlijkse activiteitenverslag 2016 van de Commissie Corporate Governance omvat beknopt de …

21/11/16

De Code 2009 wordt herzien in 2017

De voorzitter van de Commissie Corporate Governance, Thomas Leysen, heeft op 21 november 2016 …

Persberichten

24/11/16

Le Code de gouvernance sera révisé en 2017

Artikel van Michel Lauwers, L'Echo, 24 november 2016 …

28/01/15

Naar een efficiëntere samenwerking tussen de controleactoren

Een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer zijn van essentieel belang …

28/01/15

Le salaire des CEO, faiblesse de la gouvernance belge

Artikel van Michel Lauwers, L'Echo, 28 januari 2015 …