menu

Welkom op de website van de Commissie Corporate Governance !

CORPORATE GOVERNANCE, een permanent proces

Nieuws

02/03/16

Toelichtingsnota over transacties met verbonden partijen

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie …

30/11/15

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het …

27/10/15

Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de …

Persberichten

28/01/15

Naar een efficiëntere samenwerking tussen de controleactoren

Een kwaliteitsvolle financiële verslaggeving en een adequaat risicobeheer zijn van essentieel belang …

27/01/15

De Belgische Corporate Governance Code 2009 als baken voor goed bestuur

Goed bestuur anno 2015 staat nog steeds hoog op de agenda, zowel in België als in Europa. In België …

04/12/13

Herman Daems geeft de fakkel door

Na een termijn van 5 jaar beschouwt Herman Daems de tijd rijp om de fakkel door te geven. Vanaf …