decoration decoration decoration
decoration decoration decoration
nl fr en
decoration decoration
decoration
decoration
Naleving van de Code  

Deze rubriek omvat studies omtrent de naleving van de Belgische Corporate Governance Code:

2015

 • Studie tot naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 (boekjaar 2013)

GUBERNA (Instituut voor Bestuurders) en het VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN (VBO) publiceren hun recentste studie over de naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 door de BEL 20, de BEL Mid en de BEL Small ondernemingen.

Download > Naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 bij de BEL 20, de BEL Mid en de BEL Small ondernemingen
 

2014


2012


2011

 • Studie tot naleving van de Belgische Corporate Governance Code (boekjaar 2010)

  GUBERNA (Instituut voor Bestuurders) en het VERBOND VAN BELGISCHE ONDERNEMINGEN (VBO) publiceren hun recentste studie over de naleving van de Belgische Corporate Governance Code 2009 door de BEL 20 en lichten reeds een tipje van de sluier van de betrokken governance praktijk.

  Download > Naleving van de Belgische Corporate Governance Code bij de BEL 20

  Download > Executive Summary

 

2010

 

2009

 • Studie tot naleving van de Belgische Corporate Governance Code (boekjaar 2008)

  Het VBO en GUBERNA deden een studie naar de mate waarin beursgenoteerde ondernemingen de formele aspecten van de Belgische Corporate Governance Code naleven. Uit de studie blijkt dat bedrijven zich steeds bewuster zijn van het belang van de invoering van de bepalingen uit de Code.

  Download
  Studie tot naleving van de Belgische Corporate Governance Code


decoration
decoration decoration decoration decoration
decoration decoration decoration
decoration decoration Privacyregels - Empowered by DAD   decoration