menu

Het wetsontwerp van 4 juni 2018 tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen werd neergelegd in de Kamer

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.