menu

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.