menu

Een wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde in de jaarverslagen van de ondernemingen een koolstofbalans op te nemen, werd neergelegd in De Kamer

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in Dutch or French.