menu

You are here

fit & proper

54K0788: Wetsvoorstel tot invoering van vereisten inzake deskundigheid, onpartijdigheid en professionele betrouwbaarheid voor bestuurders van coöperatieve vennootschappen die participeren in de financiële sector.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.