menu

You are here

legislation

Wet houdende diverse tijdelijke en structurele bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Koninklijk besluit nr. 4 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en het vennootschaps- en verenigingsrecht in het kader van de strijd tegen de Covid-19 pandemie

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wetsvoorstel tot invoering van het dubbel stemrecht voor gedematerialiseerde nominatieve aandelen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

55K0553: Wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende v...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K3119: Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2407: Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2828: Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages