menu

You are here

legislation

Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K1500: Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages