menu

You are here

remuneration

10/02/21

Publication of a study by Vlerick Business School on best practices regarding the remuneration report

In addition to the explanatory note on the remuneration report published in November 2020 by the Corporate Governance Committee, listed companies can draw inspiration from the study "Executive Remuneration Reporting in Europe: Getting inspired by business practice" by Professor Xavier Baeten from …

Explanatory note on the remuneration report

The Code of Companies and Associations (WVV/CSA) imposes on listed companies the obligation to draw up a remuneration report. Article 3:6, §3 of the WVV/CSA, as amended by the Act of 28 April 2020 transposing Directive (EU) 2017/828 of the European Parliament and of the Council of 17 May 2017 …

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0948: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0972: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaar...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages