menu

You are here

remuneration

Wet tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende diverse bepalingen ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0948: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0972: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaar...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Remuneration reporting

The law of 6 April 2010 obliges listed companies to set up a remuneration report and describes the elements that should be taken up in this report. This replaces essentially Principle 7 of the Belgian Code on Corporate Governance 2009 regarding the remuneration. An important remark is that the grid …