menu

You are here

shareholders

54K2431: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0551: Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.