menu

You are here

state-owned enterprise

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2564: Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0439: Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven betreffende de deelneming van de Belgische Staat in bpost en Belgacom.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0177: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, wat de bekendmaking van de verschillen in bezoldiging betreft.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0948: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde te voorzien in een werknemersbonus ingeval de bedrijfsleiders een hoge ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0972: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, teneinde de variabele vergoeding van bedrijfsleiders te beperken en te rechtvaar...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K0752: Voorstel van resolutie over de beperking van de bezoldiging van de bedrijfsleiders van de autonome overheidsbedrijven.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.