menu

You are here

legislation

Wet betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K1500: Gedachtewisseling met de minister van Justitie en met deskundigen van het Belgisch centrum voor vennootschapsrecht over de modernisering van het vennootschapsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages