menu

You are here

Belgian draft texts

55K0689: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, teneinde in de jaarverslagen van de ondernemingen een koolstofbalans op te nemen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Wetsvoorstel tot invoering van het dubbel stemrecht voor gedematerialiseerde nominatieve aandelen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

55K0553: Wetsvoorstel tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2017 tot wijziging van Richtlijn 2007/36/EG wat het bevorderen van de langetermijnbetrokkenheid van aandeelhouders betreft, en houdende v...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K3119: Wetsontwerp tot invoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en houdende diverse bepalingen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2407: Wetsontwerp houdende invoeging van het Boek XX "Insolventie van ondernemingen", in het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan boek XX, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek XX, in boek ...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2828: Wetsontwerp houdende hervorming van het ondernemingsrecht.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2984: Voorstel van resolutie over de instelling van genderevenwicht in de directiecomités van de autonome overheidsbedrijven en Belfius.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2504: Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening (EU) nr. 596/2014 en de omzetting van Richtlijn 2014/57/...

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2564: Wetsontwerp betreffende de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit door bepaalde grote vennootschappen en groepen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

54K2431: Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, teneinde de aandeelhouders van de nv's en de bvba's dubbel stemrecht toe te kennen.

Unfortunately, this content is not available in English. Please read this content in French or Dutch.

Pages