menu

Welkom op de website van de Commissie Corporate Governance !

CORPORATE GOVERNANCE, een permanent proces

Nieuws vanuit de Commissie

04/04/22

Het jaarverslag 2021 van de Commissie is beschikbaar

De Commissie Corporate Governance heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het verslag bevat een …

07/03/22

ESG toolkit : twee nieuwe tools zijn nu beschikbaar

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur, …

20/01/22

Nieuw studierapport over de naleving van Code 2020

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de …

Interessante ontwikkelingen

07/03/22

Europese Commissie: Corporate Sustainability Due Diligence-voorstel

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende "due diligence" op het …

10/02/21

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie …

06/05/20

De omzetting van de SRD II richtlijn werd gepubliceerd

De wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en …