menu

Welkom op de website van de Commissie Corporate Governance !

CORPORATE GOVERNANCE, een permanent proces

Nieuws vanuit de Commissie

20/01/22

Nieuw studierapport over de naleving van Code 2020

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de …

20/01/22

De Commissie Corporate Governance publiceert twee nieuwe toelichtende nota's

Naar aanleiding van het nieuwe nalevingsonderzoek van de Code 2020 heeft de Commissie Corporate …

22/12/21

ESG toolkit : een nieuwe praktische gids voor genoteerde vennootschappen

De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid van …

Interessante ontwikkelingen

10/02/21

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie …

06/05/20

De omzetting van de SRD II richtlijn werd gepubliceerd

De wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en …

09/04/20

Regering versoepelt regels voor jaarvergaderingen

Het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en …