menu

Welkom op de website van de Commissie Corporate Governance !

CORPORATE GOVERNANCE, een permanent proces

Nieuws vanuit de Commissie

27/07/21

Publicatie van een toelichtende nota inzake duurzame waardecreatie

Om beursgenoteerde ondernemingen te helpen bij de toepassing van dit belangrijke beginsel van de …

26/07/21

Publicatie van een toelichtende nota inzake de relationship agreement

De nieuwe Belgische Corporate Governance Code 2020 (Code 2020) die in werking getreden is op 1 …

23/03/21

Het jaarverslag 2020 van de Commissie is beschikbaar

Het jaarlijkse activiteitenverslag 2020 van de Commissie Corporate Governance omvat beknopt de …

Interessante ontwikkelingen

10/02/21

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie …

06/05/20

De omzetting van de SRD II richtlijn werd gepubliceerd

De wet van 28 april 2020 tot omzetting van de richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en …

09/04/20

Regering versoepelt regels voor jaarvergaderingen

Het koninklijk besluit nr. 4 van 9 april 2020 houdende diverse bepalingen inzake mede-eigendom en …