menu

U bent hier

De FSMA publiceert haar studie over de naleving door de Belgische genoteerde vennootschappen van hun verplichtingen inzake openbaarmaking van een verklaring van niet-financiële informatie

31/03/19

De Belgische genoteerde vennootschappen die onderworpen zijn aan de verplichtingen van de artikelen 96, § 4 of 119, § 2 W.Venn. moesten in 2018 voor het eerst een verklaring van niet-financiële informatie publiceren in hun jaarlijks financieel verslag.

Alle in deze studie opgenomen vennootschappen hebben niet-financiële informatie over het boekjaar 2017 gepubliceerd. De overgrote meerderheid heeft deze informatie in de jaarlijkse financiële verslagen over het boekjaar 2017 opgenomen, op enkele uitzonderingen na, die deze later hebben gepubliceerd.

Hoewel de meerderheid van de vennootschappen in hun verklaring van niet-financiële informatie een beschrijving van hun beleid inzake milieu- en personeelsaangelegenheden, sociale aangelegenheden, eerbiediging van de mensenrechten en de bestrijding van corruptie opnemen, zijn er veel lacunes in de beschrijving van de andere elementen vastgesteld, vooral met betrekking tot de laatste drie aangelegenheden. Daarnaast zijn de beschrijving van de niet-financiële risico's en de interpretatie van het beleid op het vlak van risicobeheer en prestatie-indicatoren in veel verklaringen slechts beperkt uitgewerkt.

Uit de studie blijkt echter dat zo'n 15 vennootschappen bepaalde lacunes hebben erkend en de meerderheid heeft aangegeven dat ze deze willen verhelpen. Er worden dan ook aanzienlijke verbeteringen verwacht in de inhoud van de volgende verklaringen van nietfinanciële informatie.

Verder hoopt de FSMA dat de aanbevelingen in deze studie, zowel wat de presentatie betreft als inzake de kwaliteit van de inhoud van de verklaringen van niet-financiële informatie en het gebruik van referentiemodellen, de genoteerde vennootschappen zullen helpen bij het opstellen van hun volgende verklaringen.