menu

U bent hier

Het VBO heeft samen met Eubelius, het IBR en de Belgische Vereniging voor Beursgenoteerde Vennootschappen een praktische en hands-on leidraad opgesteld om ondernemingen te helpen bij de nieuwe rapporteringsvereisten inzake niet-financiële informatie

08/03/18

De wet van 3 september 2017 voert nieuwe niet-financiële rapporteringsvereisten in voor bepaalde grote organisaties van openbaar belang, zoals banken, beursgenoteerde vennootschappen en verzekeringsinstellingen. Concreet dient er te worden gerapporteerd over het gevoerde beleid inzake milieu-, personeels-, sociale aangelegenheden alsook eerbiediging van mensenrechten en de bestrijding van corruptie. Aangezien dit geen eenvoudige klus is, heeft het VBO samen met Eubelius, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en de Belgische Vereniging voor Beursgenoteerde Vennootschappen een praktische en hands on leidraad opgesteld om ondernemingen te helpen bij deze nieuwe rapporteringsoefening. Daarnaast streeft de wet naar meer transparantie over het diversiteitsbeleid bij grote beursgenoteerde bedrijven. Over de nieuwe vereisten dient te worden gerapporteerd door ondernemingen van wie het boekjaar start op 1 januari 2017 of later. Dit betekent dat de eerste rapporteringscyclus erop zit en de rapportering voortaan volgens de vereisten van de nieuwe wet dient te gebeuren.