menu

U bent hier

Publicatie van de herziene Belgische Corporate Governance Code 2020 uitgesteld

17/01/19

Het wetsontwerp tot invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen is, als gevolg van de val van de regering, op de valreep niet goedgekeurd door het federaal parlement. Aangezien het voorstel voor een Code 2020 nauw samenhangt met het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (onder andere door de mogelijkheid tot invoering van het duaal bestuurssysteem), zien wij ons genoodzaakt om de publicatie van de definitieve versie van de Code 2020 voor onbepaalde tijd uit te stellen.

Wanneer het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen in de huidige legislatuur toch nog wordt goedgekeurd, zullen wij al het mogelijke doen om de definitieve versie van de Code 2020 zo snel mogelijk te publiceren en de nodige stappen te ondernemen om de erkenning bij koninklijk besluit te verkrijgen waardoor de Code 2020 de nieuwe referentiecode zal worden voor Belgische beursgenoteerde ondernemingen.

Indien men er niet in slaagt om het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen te laten goedkeuren, zien wij ons genoodzaakt om het voorstel voor een Code 2020 te herwerken om het in lijn te brengen met het huidig Wetboek van vennootschappen.

De Commissie Corporate Governance houdt u via haar website op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.