menu

U bent hier

Toelichtingsnota over transacties met verbonden partijen

02/03/16

In februari 2015 heeft de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) een studie gepubliceerd over de informatieverschaffing door de genoteerde vennootschappen over hun relaties en transacties met verbonden partijen.

In navolging hiervan hebben de Commissie Corporate Governance, de FSMA en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren een bijkomende toelichtingsnota uitgewerkt die tot doel heeft de genoteerde vennootschappen te ondersteunen bij de naleving van de bepalingen met betrekking tot transacties met verbonden partijen.

De toelichtingsnota is opgebouwd rond drie hoofdlijnen:

  • het juridisch kader;
  • praktische aandachtspunten; en
  • een aantal verklarende bijlagen.