menu

U bent hier

PERSBERICHT / Transparanter risicobeheer binnen genoteerde vennootschappen

02/02/11

Op 31 januari 2011 hebben de Voorzitters van de Commissie Corporate Governance, Herman DAEMS, en van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Michel DE WOLF, een voorstelling gegeven van een praktisch instrument dat aan genoteerde vennootschappen wordt aangereikt om tegemoet te komen aan de nieuwe vereisten inzake interne controle en risicobeheer. Naar aanleiding van de financiële crisis en sinds de Belgische Corporate Governance Code 2009 was de terbeschikkingstelling van dergelijk instrument een prioriteit van de Commissie Corporate Governance, waarvan het IBR lid is.

De Commissie Corporate Governance maakt haar richtlijnen inzake interne controle en risicobeheer bekend. Dit praktisch hulpmiddel werd uitgewerkt teneinde genoteerde vennootschappen, en meer bepaald zeer kleine vennootschappen, te helpen bij de toepassing van de nieuwe wettelijke verplichtingen en de aanbevelingen van de Belgische Corporate Governance Code 2009.

De wetgever heeft immers de transparantie inzake deugdelijk bestuur, en meer bepaald op het vlak van de interne controle- en risicobeheerssystemen, willen vergroten door genoteerde vennootschappen te verplichten hun belangrijkste kenmerken te beschrijven in hun jaarverslag. De Belgische Corporate Governance Code 2009 had overigens reeds aanbevolen om een kader van interne controle en risicobeheer uit te werken.

"De Commissie Corporate Governance was steeds proactief ten overstaan van de verwachtingen van belanghebbenden en van de vaststellingen van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen door meer belang te hechten aan de aanbevelingen die handelen over interne controle en risicobeheer", verklaart Herman DAEMS, Voorzitter van de Commissie Corporate Governance.

Het IBR benadrukt in het bijzonder dat het belangrijk is om te beschikken over interne controle- en risicobeheerprocessen die aan de vennootschappen zijn aangepast, en dit met het oog op het verkrijgen van getrouwe en betrouwbare financiële informatie.

"Wat de commissaris betreft, hij zal erop toezien dat de door genoteerde vennootschappen openbaar gemaakte informatie inzake deugdelijk bestuur en meer in het bijzonder met betrekking tot interne controle en risicobeheer, toereikend is en vooral geen misleidend beeld geeft", voegt Michel DE WOLF, Voorzitter van het IBR, hieraan toe.

Na een eerste toepassingsperiode zullen de richtlijnen ter openbare raadpleging worden voorgelegd om ze,desgevallend te verbeteren en nog doeltreffender te maken.