menu

U bent hier

Gebruiksvoorwaarden

Deze website is eigendom van de Commissie Corporate Governance waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te Stuiverstraat 8, 1000 Brussel met ondernemingsnummer BE 0889.563.343.

De Commissie Corporate Governance zorgt ervoor dat de bepalingen van de Belgische Corporate Governance Code relevant blijven voor de genoteerde vennootschappen en regelmatig worden bijgewerkt op basis van de praktijk, van de wetgeving en van de internationale normen.

U vindt hier informatie over de gebruiksvoorwaarden die van toepassing zijn op de website van de Commissie Corporate Governance, alsook informatie over het privacybeleid en het beleid inzake cookies dat door de Commissie Corporate Governance wordt gehanteerd.

 

Gebruiksvoorwaarden

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk bezoek aan de website van de Commissie Corporate Governance en op alle informatie of het gebruik ervan.

Aanvaarding en wijziging van de gebruiksvoorwaarden

Door de website van de Commissie Corporate Governance te openen en te gebruiken, wordt u geacht deze gebruiksvoorwaarden te hebben gelezen en aanvaard. De website mag alleen worden gebruikt in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden.

De inhoud van de gebruiksvoorwaarden kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd of aangevuld zonder aankondiging of kennisgeving. We vragen de gebruiker om regelmatig de Gebruiksvoorwaarden te controleren. Deze versie van de gebruiksvoorwaarden is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Inhoud van de website

De informatie die op of via deze website wordt verstrekt:

 • is uitsluitend van algemene aard, die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht;
 • is geen professioneel of rechtskundig advies.

Het gebruik van de informatie op onze website is op eigen risico.

Hoewel de inhoud van de website van de Commissie Corporate Governance met de grootst mogelijke zorg is samengesteld, kan de Commissie Corporate Governance niet uitsluiten dat bepaalde informatie onvolledig, incorrect of verouderd is. Als u een fout of een probleem op onze website opmerkt, kunt u dit per e-mail meedelen aan infocgc [at] vbo-feb.be.

De inhoud van de website kan op elk moment worden aangepast, gewijzigd, verwijderd of aangevuld zonder aankondiging of kennisgeving.

Hyperlinks

Onze website bevat hyperlinks naar andere websites en sociale media. De Commissie Corporate Governance heeft geen technische of inhoudelijke controlemogelijkheden over deze websites.

Als u een hyperlink naar onze website op uw eigen website wilt plaatsen, moet u de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Corporate Governance hebben verkregen. Deze toestemming kan met onmiddellijke ingang eenzijdig worden ingetrokken. Het verzoek moet per e-mail worden verzonden naar infocgc [at] vbo-feb.be.

Intellectuele eigendomsrechten

Onze website en de inhoud ervan, inclusief de afbeeldingen, logo's, teksten, lay-out, onderliggende software, etc. worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten van de Commissie Corporate Governance of haar licentiegevers. U mag de website bezoeken en een kopie van een of meer pagina's van onze website afdrukken of downloaden voor uw persoonlijk en niet-commercieel gebruik. In andere gevallen is het nooit toegestaan om onze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren, downloaden, publiceren, gebruiken of reproduceren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Commissie Corporate Governance. Een verzoek hiervoor moet per e-mail worden gestuurd naar infocgc [at] vbo-feb.be.

Aansprakelijkheid

De Commissie Corporate Governance is niet aansprakelijk voor eventuele onjuiste of onvolledige informatie op de website. De Commissie Corporate Governance is ook niet aansprakelijk voor enige schade die direct of indirect zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van onze website of de inhoud ervan.

De Commissie Corporate Governance staat niet garant voor de goede werking of constante toegankelijkheid van de website en kan niet aansprakelijk worden gesteld als dit niet het geval is, ongeacht de oorzaak (bijvoorbeeld technische storingen, virussen).

De Commissie Corporate Governance aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, werking en functionaliteit van websites van derden die mogelijk via onze website toegankelijk zijn.

 

Privacybeleid

Dit privacybeleid is bedoeld om u te informeren over de verwerking van persoonlijke gegevens die plaatsvindt via de website van de Commissie Corporate Governance en/of online. Dit privacybeleid moet worden gelezen in samenhang met het Cookiebeleid, dat u hieronder kan vinden.

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. We raden u daarom aan dit Privacybeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het privacybeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

De Commissie Corporate Governance verzamelt via haar website persoonlijke gegevens.

 • Wij verwerken persoonsgegevens voor het technische en functionele beheer van onze website en om de website gebruiksvriendelijk te maken. Door uw gegevens te gebruiken, kunnen we controleren hoe onze website wordt gebruikt en kunnen we de inhoud en lay-out verbeteren. Deze gegevens stellen ons ook in staat om onze website adequaat te beveiligen.
 • Wij verwerken uw persoonlijke gegevens wanneer u op de hoogte wilt worden gehouden van onze activiteiten door u aan te melden voor de nieuwsbrief. We gebruiken deze informatie ook om u te informeren over onderwerpen die mogelijk interessant voor u zijn.
 • Als u ons een vraag stelt via de telefoon, via het contactformulier op de website of per e-mail, zullen wij uw persoonlijke gegevens verwerken om die vraag te beantwoorden.

De gegevens van de gebruikers van de website, waarover de Commissie Corporate Governance beschikt, worden niet gecommuniceerd aan derden.

De Commissie Corporate Governance neemt redelijke veiligheidsmaatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, wijziging of andere ongeoorloofde verwerking. De Commissie Corporate Governance slaat uw persoonlijke gegevens niet langer op dan nodig is voor de doeleinden waarvoor deze zijn opgeslagen. U heeft het recht om gratis toegang te vragen tot de persoonlijke gegevens die door de Commissie Corporate Governance worden verwerkt, om de correctie of verwijdering van uw gegevens aan te vragen of om een beperking van de verwerking aan te vragen.

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens is gebaseerd op uw toestemming, kan u deze op elk moment intrekken. Intrekking van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking op basis van toestemming vóór intrekking.

U kan uw verzoek richten op basis van de bovenstaande rechten naar infocgc [at] vbo-feb.be of per post op het bovenstaande adres.

 

Cookiebeleid

Het cookiebeleid is bedoeld om u te informeren over het gebruik van cookies door de Commissie Corporate Governance op deze website. Dit cookiebeleid moet worden gelezen in samenhang met het privacybeleid, dat u hierboven kunt vinden.

Dit cookiebeleid kan worden gewijzigd. We raden u daarom aan dit cookiebeleid regelmatig te raadplegen. Deze versie van het cookiebeleid is voor het laatst gewijzigd op 28 mei 2018.

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelen wij automatisch informatie via het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die uw computer of mobiel apparaat opslaat wanneer u onze website gebruikt. Ze zorgen ervoor dat u wordt herkend wanneer u de website opnieuw bezoekt.

Hieronder kan u een lijst terugvinden met de cookies die op de website van de Commissie Corporate Governance worden gebruikt:

 • The '__cfduid' cookie is set by the CloudFlare service to identify trusted web traffic. It does not correspond to any user id in the web application, nor does the cookie store any personally identifiable information (5 years after installation).
 • The '__utma' cookie determines the first visit to the website via a particular browser (2 years after installation).
 • The '__utmb' cookie is used to create and maintain a user session with the website (30 minutes after installation).
 • The '__utmc' cookie creates a time stamp when a user leaves the website (Until you close your browser).
 • The '__utmt' cookie does not contain user information but prevents too many requests being made to Google DoubleClick (10 minutes after installation).
 • The '__utmz' cookie keeps track of which channel the user used to reach the website (such as a direct referral link, a website search, an ad campaign or an e-mail link) (6 months after installation).
 • The 'has_js' cookie records whether your browser has JavaScript enabled (Until you close your browser).

Tenzij u uw browserinstellingen hebt gewijzigd om cookies te weigeren, zal de website cookies gebruiken zodra u de website bezoekt. Door de website van de Commissie Corporate Governance te gebruiken, gaat u ermee akkoord dat we cookies op uw apparaat opslaan.

U kunt uw cookievoorkeuren op elk moment wijzigen met behulp van uw browserinstellingen:

Houd er rekening mee dat als u cookies blokkeert, bepaalde delen van de website of bepaalde grafische elementen onbruikbaar, ontoegankelijk of niet zichtbaar of slecht zichtbaar kunnen zijn.