menu

U bent hier

Gebruiksvoorwaarden

Deze website neemt de bepalingen op het gebied van privacybescherming in acht. U vindt hier onze volledige privacyclausule, naast informatie over de intellectuele eigendomsrechten m.b.t. de inhoud op van deze website en de door ons gehanteerde aansprakelijkheidsclausules. Belangrijk juridisch bericht: voor de informatie op deze website geldt een niet-aansprakelijkheidsbeding.

 

Privacy

Voor enkele diensten, zoals online bestellingen of inlichtingen, verzamelt de Commissie Corporate Governance persoonlijke informatie die het ons mogelijk maakt uw vraag af te handelen. Deze informatie kan door de Commissie Corporate Governance worden gebruikt voor direct marketingdoelstellingen. Indien u dat niet wenst, kunt u ons dat eenvoudig laten weten via het contactformulier.

Uw gegevens kunnen ook voor direct marketingdoeleinden worden meegedeeld aan organisaties met soortgelijke activiteiten als die van de Commissie Corporate Governance. Indien u niet wenst dat uw gegevens voor direct marketingdoeleinden aan dergelijke organisaties worden meegedeeld, kunt u ons dat eenvoudig laten weten tijdens de registratieprocedure of nadien. U kunt steeds via het contactformulier uw persoonlijke informatie opvragen en laten corrigeren.

De website van de Commissie Corporate Governance maakt gebruik van cookies, dat zijn kleine bestandjes die op de harde schijf van uw PC worden bewaard. Zij bevatten geen persoonlijke informatie, maar dienen om uw volgend bezoek aan onze site te vergemakkelijken. Zo wordt bijvoorbeeld uw voorkeurstaal onthouden, zodat u niet telkens uw taalkeuze moet opgeven bij een volgend bezoek aan onze site. U kan het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser indien u dat wenst. Houdt er dan wel rekening mee dat daardoor het bezoek aan onze site minder vlot kan verlopen.

De Commissie Corporate Governance behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen en dit conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer.

 

Intellectuele eigendomsrechten

De reproductie, mededeling aan en ter beschikking stelling voor het publiek van publicaties, documenten en informatie op deze site voor niet-commerciële doeleinden is toegelaten op voorwaarde dat de bron wordt vermeld.

 

Aansprakelijkheid

Deze website is bedoeld om de activiteiten van de Commissie Corporate Governance beter bekend te maken.

De Commissie Corporate Governance is echter niet aansprakelijk voor de inhoud van zijn site. De informatie die hier is opgenomen:

  • is uitsluitend van algemene aard, die niet op de omstandigheden van enige persoon of entiteit is gericht;
  • is niet noodzakelijk volledig, nauwkeurig of bijgewerkt;
  • is geen professioneel of rechtskundig advies.

De Commissie Corporate Governance kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten op de website. De website bevat enkele links naar andere websites die mogelijk interessant kunnen zijn voor de internauten die onze website bezoeken. De Commissie Corporate Governance is evenwel niet verantwoordelijk voor de inhoud van de gelinkte websites. De Commissie Corporate Governance zal de links naar deze andere websites wegnemen, zodra het kennis heeft van het illegaal karakter ervan.

 

Commissie Corporate Governance, Stuiversstraat 8, B-1000 Brussel

Webmaster: info [at] corporategovernancecommittee.be