menu

U bent hier

Richtsnoeren inzake ESG-verslaggeving

Auteur : Euronext

De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid van de raad van bestuur om dergelijke duurzame waardecreatie door de vennootschap na te streven, via het bepalen van de strategie van de vennootschap, het tot stand brengen van doeltreffend, verantwoordelijk en ethisch leiderschap en het houden van toezicht op de prestaties van de vennootschap. De Code is dus uitdrukkelijk gericht op de lange termijn, op verantwoordelijk gedrag op alle niveaus van de beursgenoteerde onderneming en op het voortdurend in aanmerking nemen van de legitieme belangen van de belanghebbenden. Er worden ook expliciete verwachtingen geformuleerd op het gebied van diversiteit, talentontwikkeling, successieplanning, en het jaarverslag van de onderneming over alle niet-financiële aangelegenheden.

Daarom steunt de Commissie Corporate Governance het initiatief van Euronext om aan te moedigen dat bij bedrijfs- en investeringsbeslissingen rekening wordt gehouden met milieu-, sociale en governance-factoren (ESG).

De richtlijnen voor ESG-verslaggeving van Euronext zijn opgesteld om beursgenoteerde ondernemingen te helpen bij hun interacties met beleggers en de ESG-gemeenschap in bredere zin. Zij zijn bedoeld om hen te helpen begrijpen hoe zij ESG-kwesties moeten aanpakken als een essentieel onderdeel van de relaties met beleggers, en geven de belangrijkste beginselen aan waarmee rekening moet worden gehouden bij het opstellen van een ESG-verslag.