menu

U bent hier

Wettelijke aanduiding van de Code 2009

Belgische genoteerde vennootschappen zijn verplicht om de Belgische Corporate Governance Code 2009 aan te duiden als referentiecode in de zin van artikel 96, § 2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en dit naar aanleiding van de implementatie van de Europese Richtlijn 2006/46/EG tot de invoering van een corporate governance verklaring.