menu

U bent hier

Code 2009

27/10/15

Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling is er op gericht de ondernemingen aan te moedigen de van toepassing zijnde corporate governance code na te leven of …

30/11/15

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe. In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk: De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen; Het proces dat in de raad van …

Evaluatie van de Code 2009

De eerste publicatie van de Code dateert van 2004. Deze versie werd grondig herzien en mondde uit in de Code 2009. Sindsdien heeft de Commissie al heel wat inspanningen geleverd om verder te investeren in beter bestuur. Verschillende toelichtingsnota's werden ontwikkeld met als doel de …

Belgische Corporate Governance Code 2009

De Belgische Corporate Governance Code 2009 ("Code 2009") is in de eerste plaats bedoeld voor vennootschappen naar Belgisch recht, waarvan de effecten verhandeld worden op een gereglementeerde markt ('beursgenoteerde vennootschappen'). Omwille van haar flexibiliteit, kan de Code 2009 ook …

Wettelijke aanduiding van de Code 2009

Het Koninklijk Besluit van 6 juni 2010 houdende aanduiding van de na te leven Code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen wordt opgeheven door het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde …