menu

U bent hier

Code 2020

Inwerkingtreding van de Code 2020

Welke editie van de Belgische Corporate Governance Code moet een vennootschap volgen om haar corporate governance verslag op te maken voor het boekjaar begonnen in 2019, wanneer ze ervoor gekozen heeft om het WVV vervroegd toe te passen tussen 1 mei 2019 en 31 december 2019?  Moet bijvoorbeeld een …

Wettelijke aanduiding van de Code 2020

Op 17 mei 2019 is het Koninklijk Besluit van 12 mei 2019 houdende aanduiding van de na te leven code inzake deugdelijk bestuur door genoteerde vennootschappen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Voortaan zijn Belgische genoteerde vennootschappen verplicht om de Belgische Corporate Governance …

Belgische Corporate Governance Code 2020

De Belgische Corporate Governance Code 2020 ("Code 2020") is van toepassing op vennootschappen naar Belgisch recht waarvan de aandelen verhandeld worden op een gereglementeerde markt (‘genoteerde vennootschappen’) zoals gedefinieerd in het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. De Code 2020 is …

09/05/19

Publicatie van de Nederlandse versie van de Belgische Corporate Governance Code 2020

De Nederlandse versie van de Belgische Corporate Governance Code 2020 is nu beschikbaar …