menu

U bent hier

externe audit

Doeltreffende relatie tussen auditcomité, interne audit en externe audit

Auteurs: Belgische Vereniging van Beursgenoteerde Vennootschappen, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, Institute of Internal Auditors Belgium De richtlijnen werden opgesteld teneinde de leden van het auditcomité van beursgenoteerde vennootschappen te helpen bij de toepassing van de wettelijke …

(Her)benoeming van de externe auditor

Uit de Europese evoluties in verband met het auditberoep blijkt de wens tot het versterken van de kwaliteit en de transparantie van de audit. Om hieraan tegemoet te komen, heeft de Commissie een vuistregel gepubliceerd. De 'vuistregel voor de procedure van benoeming en eventuele herbenoeming van …