menu

U bent hier

kwaliteitsvolle 'explain'

27/10/15

Erkenning van de nalevingstudies van GUBERNA en het VBO

Op 9 april 2014 heeft de Europese Commissie een aanbeveling gepubliceerd over de kwaliteit van de rapportage over corporate governance (‘pas toe of leg uit’). Deze aanbeveling is er op gericht de ondernemingen aan te moedigen de van toepassing zijnde corporate governance code na te leven of …

30/11/15

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe. In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk: De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen; Het proces dat in de raad van …

Vuistregels voor een kwaliteitsvolle 'explain' (versie 2016)

De beursgenoteerde vennootschappen zijn verplicht de Belgische Corporate Governance Code 2009 toe te passen. Ze kunnen afwijken van sommige bepalingen van de Code 2009 maar moeten in dat geval in de verklaring inzake deugdelijk bestuur de onderbouwde redenen daarvoor aangeven. Deze 'comply or …