menu

U bent hier

niet financiële informatie

07/03/22

ESG toolkit : twee nieuwe tools zijn nu beschikbaar

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur, om hen te helpen bij niet-financiële verslaglegging, vooruitlopend op toekomstige Europese wetgevingsinstrumenten Het wordt nu verrijkt met twee nieuwe tools: Mededeling FSMA - Krachtlijnen van de …

ESG Toolkit

Auteur : ESG-werkgroep (Euronext, Commissie Corporate Governance, Instituut van de Bedrijfsrevisoren, VBO FEB, vertegenwoordigers van de financiele sector en van de genoteerde ondernemingen) De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid van de …

20/06/19

The Commission has published guidelines on reporting climate-related information, which in practice consist of a new supplement to the existing guidelines on non-financial reporting, which remain applicable.

The guidelines on reporting climate-related information integrate the recommendations of the Financial stability board's taskforce on climate-related financial disclosures (TCFD) and take account of the forthcoming taxonomy on sustainable activities that is under development …

Niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit

Auteurs: het Verbond van Belgische Ondernemingen, Eubelius, het Instituut van de Bedrijfsrevisoren, de Belgische vereniging van beursgenoteerde vennootschappen Deze toelichtingsnota is bedoeld om vennootschappen die onder het toepassingsgebied van de wet van 3 september 2017 vallen of die er …