menu

U bent hier

referentiecode

30/11/15

Hoe gaat uw Raad van Bestuur om met het ‘Comply or Explain’ principe?

Op 30 november 2015 werd door GUBERNA, het VBO en EY, een expert werkgroep georganiseerd rond het ‘comply or explain’-principe. In deze werkgroep werden drie concrete thema's behandeld, namelijk: De toepassing van het ‘comply or explain’ principe in het algemeen; Het proces dat in de raad van …

Wettelijke aanduiding van de Code 2009

Belgische genoteerde vennootschappen zijn verplicht om de Belgische Corporate Governance Code 2009 aan te duiden als referentiecode in de zin van artikel 96, § 2, 1° van het Wetboek van Vennootschappen en dit naar aanleiding van de implementatie van de Europese Richtlijn 2006/46/EG tot de invoering …