menu

U bent hier

remuneratie

10/02/21

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie Corporate Governance is gepubliceerd, kunnen beursgenoteerde ondernemingen inspiratie halen uit de studie "Executive Remuneration Reporting in Europe: Getting inspired by business practice" van Prof. Xavier …

Toelichtende nota inzake het remuneratieverslag

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt genoteerde vennootschappen de verplichting op om een remuneratieverslag op te stellen. Artikel 3:6, §3 WVV, zoals gewijzigd bij Wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei …

Pagina's