menu

U bent hier

remuneratie

Toelichtende nota inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en leden van het uitvoerend management

Principe 7 van de Belgische Corporate Governance Code 2020 bevat een aantal bepalingen inzake de remuneratie van niet-uitvoerende bestuurders en de remuneratie van leden van het uitvoerend management. De Commissie Corporate Governance licht deze bepalingen in deze nota nader toe. Deze bepalingen …

10/02/21

Publicatie van een studie van Vlerick Business School over goede praktijken inzake het remuneratieverslag

Naast de toelichtende nota over het remuneratieverslag die in november 2020 door de Commissie Corporate Governance is gepubliceerd, kunnen beursgenoteerde ondernemingen inspiratie halen uit de studie "Executive Remuneration Reporting in Europe: Getting inspired by business practice" van Prof. Xavier …

Toelichtende nota inzake het remuneratieverslag

Het Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) legt genoteerde vennootschappen de verplichting op om een remuneratieverslag op te stellen. Artikel 3:6, §3 WVV, zoals gewijzigd bij Wet van 28 april 2020 tot omzetting van Richtlijn (EU) 2017/828 van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei …

Pagina's