menu
04/04/22

Het jaarverslag 2021 van de Commissie is beschikbaar

De Commissie Corporate Governance heeft haar jaarverslag 2021 gepubliceerd. Het verslag bevat een …

07/03/22

ESG toolkit : twee nieuwe tools zijn nu beschikbaar

De ESG-toolkit is een praktische en educatieve gids voor vennootschappen en hun raden van bestuur, …

07/03/22

Europese Commissie: Corporate Sustainability Due Diligence-voorstel

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn betreffende "due diligence" op het …

20/01/22

Nieuw studierapport over de naleving van Code 2020

Het is al voor de zevende keer dat GUBERNA en het VBO een gezamenlijk onderzoek voeren naar de …

20/01/22

De Commissie Corporate Governance publiceert twee nieuwe toelichtende nota's

Naar aanleiding van het nieuwe nalevingsonderzoek van de Code 2020 heeft de Commissie Corporate …

22/12/21

ESG toolkit : een nieuwe praktische gids voor genoteerde vennootschappen

De Code 2020 legt de nadruk op duurzame waardecreatie. Het is de bijzondere verantwoordelijkheid van …